Přehled služeb, které Vám zajistím


První setkání

Své kouzlo - genius loci má každé místo i sebemenší věc, malý domek, nebo komeční budova, a povinností architekta je upozornit na toto kouzlo a vtáhnout ho do hry


Studie

Studie je zhmotnění Vašich představ. Je to kresba, která vychází z prvního setkání, první návrh, který může klient vidět..

Vypracování projektu

ano

 

Komunikace s úřady

ano.

Realizace

ano

 

Stavební dozor

ano