Služby

První setkání

Své kouzlo - genius loci má každé místo i sebemenší věc, malý domek, nebo komeční budova, a povinností architekta je upozornit na toto kouzlo a vtáhnout ho do hry.

Studie

Studie je zhmotnění Vašich představ. Je to kresba, která vychází z prvního setkání, první návrh, který může klient vidět...

Vypracování projektu

Ano

Komunikace s úřady

Ano

Realizace

Ano

Stavební dozor

Ano